Facebook

Tourist Info Westerwolde op facebook

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten, leuke arrangementen en evenementen in Westerwolde? Dat kan natuurlijk via deze website. Maar om het u nóg makkelijker te maken kunt u ons ook volgen op facebook. 'Like' onze pagina op facebook; dan blijft u vanzelf op de hoogte van alles wat er te doen is in Westerwolde!

Winacties op facebook

Regelmatig hebben wij leuke win-acties voor onze volgers op facebook. Hieronder vindt u de informatie over de actuele actie(s), winnaars en de voorwaarden voor deelname.

Winnaars facebookactie 1000 volgers

Uit de mensen die een van de twee berichten over de actie hebben 'geliked en gedeeld' hebben wij middels loting 2 winnaars getrokken.

Dit zijn:

Anne Glazenburg-Markus
Antje Gorter

GEFELICITEERD! Jullie zijn beide winnaar van een gezinsarrangement voor max. 5 personen in Bourtange. Jullie gaan met een knapzak de vesting ontdekken en vervolgens zelf een fakkel maken bij Kaarsenmakerij Victoria.

Gefeliciteerd met uw prijs! Stuur snel uw gegevens naar info@touristinfowesterwolde.nl zodat we ervoor kunnen zorgen dat u van uw prijs kunt gaan genieten!

Niet gewonnen maar wel zin in zo'n leuk gezinsarrangement? Bekijk dan het arrangement!


 

Winactie 1000-volgers Tourist Info Westerwolde op facebook

Hoera, 1000 volgers op onze facebook-pagina! Om dit te vieren verloten wij TWEE leuke arrangementen onder onze volgers!

Hoe kun je meedoen?

'Like en Deel' het bericht over de actie op facebook.

Wat kun je winnen?

Twee gezellig groepsarrangementen voor 5 personen in Bourtange!

Met de knapzak gevuld met allerlei lekkers Vesting Bourtange verkennen. Vervolgens gaan jullie bij de gezellige Kaarsenmakerij Victoria in Bourtange zelf een fakkel maken. Voor de kinderen is het een onvergetelijke ervaring om een eigen fakkel te maken, maar ook menig volwassene heeft hier al plezier aan beleeft!

Winnaar

Op vrijdag 4 juli 2014 zullen wij de prijs verloten onder de deelnemers aan de actie.

Deze prijs wordt u aangeboden door Kaarsenmakerij Victoria in Bourtange.


 

Winnaar facebook-actie 500 volgers

En de winnaar is...

Op 30 april 2014 kregen wij de 500ste volger op onze facebookpagina.  Zoals beloofd verloten we daarom nu een leuke prijs onder onze volgers. We hopen dat de winnaar al zin heeft in de minivakantie in charmant Westerwolde!

De winnaar is geworden: Karin Bakkerlambers

Mevrouw Bakkerlambers gaat met max. 6 personen 2 dagen/ 1 nacht verblijven in een comfortabele stacaravan op Camping De Barkhoorn. De Barkhoorn is prachtig gelegen in de natuur van Westerwolde en beschikt over talloze faciliteiten; zoals zwembad, recreatieplas, restaurant en snackbar. Ook kunt u fietsen en kano’s huren om de prachtige omgeving te verkennen.

Gefeliciteerd met uw prijs! Stuur snel uw gegevens naarinfo@touristinfowesterwolde.nl zodat we ervoor kunnen zorgen dat u van uw prijs kunt gaan genieten!

Niet gewonnen maar wel zin in een vakantie in Westerwolde? Bekijk dan de leuke arrangementen en de overnachtingsmogelijkheden in Westerwolde!


 

Algemene actievoorwaarden van Tourist Info Westerwolde op Facebook

I. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Tourist Info Westerwolde (verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde “winacties” (verder te noemen: de 'Actie').

2.     Deze actie heeft als doel een leuke prijs weg te geven aan de volgers van Tourist Info Westerwolde op Facebook (verder te noemen: 'de Prijs'). Fans kunnen deelnemen door het bericht te 'liken' en 'delen'. Door middel van loting wordt er 1 winnaar getrokken, die één Voucher wint.

3.     Deze Actie loopt tot de in de actie aangegeven datum.

4.     Tourist Info Westerwolde behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.

5.     Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

6.     Deze actie is op geen enkele manier is geassocieerd, gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook

 

II. Deelname 

1.     Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

2.     Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Tourist Info Westerwolde, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

3.     Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

4.     De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Tourist Info Westerwolde en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.

5.     Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Tourist Info Westerwolde om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.

6.     Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van Tourist Info Westerwolde (door Tourist Info Westerwolde Online te ‘liken’ op Facebook).

7.     Deelnemer aan de Actie is een ieder die via de Facebookpagina van Tourist Info Westerwolde een reactie geeft op het bericht over de actie.

8.     De uiterste aanmeldingsdatum is: zoals aangegeven in de actie.

9.     Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Tourist Info Westerwolde overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

10.  In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

11.  Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 

III. Prijzen 

1.     In totaal is er één prijs te winnen in de vorm van één Voucher. Deze Voucher geeft recht op groepsarrangement 'Knapzakroute en fakkel maken' voor 5 personen bij Victorias kaarsenmakerij. 

2.     Om de Prijs te verzilveren is het verplicht om te reserveren. Kijk op www.victoriabourtange.nl op welke manier en onder welke voorwaarden je kunt reserveren bij de deelnemende organisatie.

3. Een onafhankelijke jury trekt na afloop van de Actie uit alle deelnemers 1 winnaar. Om aanspraak te maken op de Prijs dient de winnaar uiterlijk 1 maand na de bekendmaking zijn adresgegevens te mailen via een privébericht naar Tourist Info Westerwolde op Facebook.

3.     Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.     De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

5.     De winnaar wordt bekendgemaakt op het de website van Tourist Info Westerwolde. Op de facebook-pagina van Tourist Info Westerwolde zal bekend worden gemaakt dat de winnaar is geselecteerd.

6.     De Voucher wordt binnen drie weken naar de winnaar opgestuurd.

7.     Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Tourist Info Westerwolde.

 

IV. Aansprakelijkheid

1.     Tourist Info Westerwolde is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

2.     Tourist Info Westerwolde, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

3.     Noch Tourist Info Westerwolde noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

4.     Tourist Info Westerwolde is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Tourist Info Westerwolde verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

V. Slotbepalingen 

1.     Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar Tourist Info Westerwolde.info@TouristInfoWesterwolde.nl.

2.     Op deze winactie van Tourist Info Westerwolde is Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus opgemaakt te Stadskanaal, vrijdag 27 juni 2014.

 

Deel deze pagina