Wandelroute 18: De Höchte Tange, 9,5 km.

Wandelroute 18: De Höchte Tange, 9,5 km

 

Alteveer is een vervenersdorp, in armoede geboren aan het eind van de negentiende eeuw. Tange, op een zandrug gelegen, is iets ouder en werd in 1841 voor het eerst als woonplaats vermeld. Het is een landbouwdorp, gelegen tussen twee hoge essen.

Tussen Alteveer en Tange is in 1980 bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van sportvelden een kolossale kei van 30 ton aangetroffen. ‘De kei van Alteveer’ heeft een plaats gekregen voor het multifunctioneel gebouw ‘de Drijscheer’. Deskundigen nemen aan dat deze zwerfkei tijdens de voorlaatste ijstijd met het landijs uit Scandinavië hierheen is gekomen. Het landijs moet hier een dikte hebben gehad van minstens 200 meter. Het landijs werd vanuit het poolgebied naar onze streken geduwd. Daardoor ontstonden hier en daar hoge stuwwallen. Deze ijstijd duurde ongeveer 1700 eeuwen en eindigde 300 eeuwen geleden. Daarna volgden perioden met uiteenlopende klimaten. Mammoeten en neushoorns hebben hier gegraasd. Later is de veenvorming begonnen en een paar millennia geleden betraden de mensen dit landschap.

Alteveer was aan het begin van de vorige eeuw straatarm. De turfwinning, de aardappelmeelproductie (de fabriek in Alteveer startte in 1911), de turfstrooiselfabriek, de landbouw en het tot gruis kloppen van basaltkeien leverden karige lonen. De armsten woonden in keten en plaggenhutten. De laatste plaggenhut in Alteveer, waarin Fennechien Wiekers tot haar dood in 1941 woonde, werd overgeplaatst naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Hier en daar rest nog een stukje veen, zoals tussen de Esweg en de Dwarsstukkerweg (punt 5). Hier groef Berend Timpener nog tot 1970 veen af.

Op de Höchterweg (punt 8) wandelt u rechts langs een bult die men vroeger de 2e Höchte noemde. In dit gebied zit veel leem, heel fijn ijzerhoudende klei die na de ijstijd is afgezet. In 1934 bouwde Harm Roskamp een boerderij aan de Höchterweg nr. 10 waarvan de vloer in de schuur uit leem bestond. Deze ‘laimdele’ was gegraven van de percelen grenzend aan de 2e Höchte.

Routebeschrijving en routekaart downloaden

De routebeschrijving en de routekaart kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken. Vervolgens kunt u de routebeschrijving en de kaart uitprinten. 
Download de kaart met de route
Download de routebeschrijving

Kaart route 18 De Höchte - Tange

9,3 km

Sponsor

Dit is een route van de Stichting Wandelen in Westerwolde.

Voor deze route kunt u zich nog opgeven als sponsor. Mail naar info@wandeleninwesterwolde.nl

Meer foto's route 18

Klik op onderstaande foto om meer foto's van route 18 te bekijken.

Deel deze pagina