Wandelroute 29: Kopstukken Mussel, 10,5 km.

Wandelroute 29: Kopstukken Mussel 10,5 km

Het plaatsje Mussel is van oorsprong een negentiende eeuwse ontginningsnederzetting, gelegen op een zandrug. De eerste bewoners arriveerden in 1824. Vanaf de zandrug werd het omringende veen ontgonnen.

De plaats ligt aan de Mussel Aa, een riviertje dat zich alleen door zijn kronkelige loop onderscheidt van een gewone sloot. Het Moeras (punt 1), een recreatiegebiedje aan de rand van de bebouwing, ligt aan de Mussel Aa en is het laatste stukje van het vroeger zo uitgestrekte moeras. Noordelijk van Mussel is het stroompje even niet meer te vinden en neemt het Mussel Aa - kanaal zijn taak over. Noordelijker loopt de MusselAa als een brede sloot tussen de akkers door (vanaf punt 13).

Een aantal elementen waarlangs de wandeling voert heeft een andere functie dan in het verleden. Het veranderingsproces is er al eeuwen gaande, vanaf millennia voor Christus, toen mensen een paar vuistbijlen in het moeras achterlieten. In de vijftiende eeuw moet het gebied bebost zijn geweest, want men maakte ruzie met de Drenten die bomen kwamen halen voor hun veenwegen. Het Mussel Aa - kanaal, gegraven in 1911, is door de vaste dammen die de klapbruggen hebben vervangen ongeschikt voor scheepvaart. De aardappels gaan nu per vrachtwagen. Vissen, en - met wat moeite – kanoën kan natuur lijk nog wel. Even voor de Blekslagebrug (punt 8) ligt aan de andere kant van het kanaal een voormalig vloeiveld, dat deels is omgezet in landbouwgrond en deels een mooi vogelgebied is gebleven. Dit vloeiveld, vroeger 120 hectare groot, was bij de aardappelmeelfabriek Avebe in gebruik. De eiwitrijke vloeibare afvalstoffen werden erop geloosd, wat knap kon stinken. Veel Oost - Groningers kunnen zich de lucht van rotte eieren, die in vroeger jaren tijdens de aardappelcampagne uit de kanalen opsteeg, nog goed herinneren. Vogels trokken zich niets aan van de stank. Water, slik en grote rust schiepen een vogelparadijs, waar alle Europese steltlopersoorten te gast waren. De steltkluut en de kemphaan hebben er gebroed. Het paapje, de roodborsttapuit en de kwartel doen dat nog steeds in wat er over is van Blekslage, dat in 1996 voor tweederde is drooggelegd.

Routebeschrijving en routekaart downloaden

De routebeschrijving en de routekaart kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken. Vervolgens kunt u de routebeschrijving en de kaart uitprinten.
Download de kaart met de route
Download de routebeschrijving
We hebben van deze route ook een GPX bestand voor gebruik op een GPS of een Smartphone.
Download 29 - Kopstukken-Mussel.gpx

Kaart route 29 Kopstukken - Mussel

10,96 km

Sponsor

Dit is een route van de Stichting Wandelen in Westerwolde en wordt gesponsord door: Aardbei- groente- en fruitkwekerij Geert Krops

Meer foto's van route 29

Klik op onderstaande foto om meer foto's van route 29 te bekijken.

Deel deze pagina