Lezing over veldnamen in Streekhistorisch Centrum

Lezing over veldnamen in Streekhistorisch Centrum

Op zondag 13 november houdt Sebastiaan Vos, werkzaam bij RHC de Groninger Archieven, een lezing over veldnamen in de regio en het belang daarvan. Hij gaat daarbij met name in op het gebied tussen Stadskanaal en Onstwedde onder de titel: ‘Sikkenbaarg, Laimdobben & Ol’Taange, veldnamen brengen het verleden tot leven’.

Wat is er te doen

Veldnamen benoemen de niet-bewoonde kleinere elementen in het landschap, zoals bijvoorbeeld akkers en weiden. Ze geven veel waardevolle informatie over het leven van vroeger: zoals grondgebruik, bezit of bijzondere gebeurtenissen die op die plek plaatsvonden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de veldnamen door ruilverkaveling en een andere bewoningsstructuur van het platteland in de verdrukking gekomen. In de archieven zijn gelukkig nog de stukken aanwezig van bodemkundige Jan Wieringa (1933-1997). Hij was in dienst van het Nedersaksisch Instituut te Groningen en verzamelde vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw duizenden veldnamen in Drenthe en Groningen. Hij noteerde ze op lijsten, losse blaadjes en ook op kaarten. Hij tekende veldnamen op uit de monden van boeren en anderen met kennis van de plaatselijke omgeving. Dit betreffen daarmee toponiemen die in de eerste helft van de 20e eeuw nog gebruikt werden of gekend waren. Hiermee legde hij ontzettend veel landschappelijke en (cultuur-)historische informatie vast, die anders verloren zou zijn gegaan.

 

Meer info

De lezing begint om 14.30 uur en de entree bedraagt € 4,00 per persoon.
Voor meer informatie en reserveren: tel. 0599-612649 (tijdens kantooruren) of info@streekhistorischcentrum.nl.

Deel deze pagina