Kunt u deze e-mail niet goed lezen? schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
     
 
TERUGBLIK DEELNEMERSAVOND D.D. 25 JANUARI 2017
 
 
Terugblik deelnemersavond 25 januari
 
 

Via deze nieuwsbrief kijken we terug op een geslaagde avond met een mooie opkomst. We waren te gast bij het Pagecentrum in Stadskanaal. Directeur Edwin Postma liet ons aan de hand van zijn nieuwste promotiefilm de bouwplannen zien die het Pagecentrum de komende tijd gaat uitvoeren.

 
 
LEADERPROJECT ‘NÄHER ALS MANN DENKT’ Door Edwin van der Woude, directeur Marketing Oldambt
 
 

Zowel Marketing Oldambt als de Stichting Promotie Westerwolde houden zich bezig met het promoten van de regio’s Oldambt en Westerwolde als toeristisch recreatief gebied, met als uiteindelijke doelstelling, een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling binnen de toeristisch recreatieve sector en daarmee aan de gehele economie in beide regio’s.
 

Al eerder trokken Marketing Oldambt, Stichting Promotie Westerwolde en Marketing Groningen met elkaar op in een LEADER-project ter promotie van Oost-Groningen als aantrekkelijk toeristisch gebied. Dit keer betreft het een project om de Duitse markt te bewerken en we willen dit doen in combinatie met ‘de Verhalen van Groningen’. Deze verhalen zullen specifiek gericht zijn op de Duitse toerist, met als doel de (verblijfs)recreatie in Oost-Groningen te stimuleren. Het is de bedoeling om een impuls te geven aan het toeristisch seizoen 2017 en 2018. Maar, hetgeen vanuit het project ontwikkeld wordt, zal voor langere tijd én ook voor de Nederlandse markt gebruikt kunnen worden. We richten ons primair op twee leefstijldoelgroepen te weten. gezinnen (met kinderen) en empty nesters (50+ met kinderen uit huis).
 

Het aanbod is per doelgroep een basis propositie:
- Interessante verhalen in het gebied vlak over de grens (Näher als mann denkt).
- Suggesties voor passende verblijfsaccommodatie in het gebied.
- Dagactiviteiten aanhakend op 2 van de 10 voor het gebied meest voor de hand liggende Verhalen           van Groningen (Westerwolde en Oldambt).
- De verhalen van Westerwolde vallen onder de titel ‘Grensland Vestingland’ en de verhalen van Oldambt vallen onder de titel ‘Graanrepubliek’.
 

De verwachting  is dat de voorbereidingen duren tot april 2017. De uitvoering zal plaatsvinden vanaf april 2017 tot september 2018. Doorontwikkelingen na september 2018 zullen buiten het project vallen.

 
 
VERHAALLIJN VAN GRONINGEN! Door Hans Poll, directeur Marketing Groningen
 
 

Marketing Groningen is hét bureau voor de toeristische marketing van Groningen (stad en ommeland). Haar belangrijkste taak is: het ontwikkelen van een marketingstrategie voor de stad en de provincie Groningen. Gelieerd aan Marketing Groningen is ‘stichting de Verhalen van Groningen’.

Na het succesvolle symposium dat Marketing Groningen eind november organiseerde in De Klinker te Winschoten, gaan ze verder met de uitwerking van de 10 verhaallijnen in de provincie Groningen. Ze gaan de verhaallijnen verder uitdiepen met achtergronden, historie, routes en koppelingen met ondernemers en instellingen.
 

Binnenkort verschijnt een overzicht van de bijeenkomsten die per verhaallijn wordt georganiseerd en word je van harte uitgenodigd om input te leveren of mee te denken over de verhaallijn voor Westerwolde ‘Grensland Vestingland’.

 

 
 
STAND VAN ZAKEN TOURIST INFO KANTOREN door Paul Wijers, RecreaCoach
 
 

Op verzoek van het bestuur van Stichting Promotie Westerwolde (SPW) hebben Barbara Speelman (werknemer) en Paul Wijers gesprekken gevoerd met alle vrijwilligers van de Tourist Info kantoren (of liever Tourist Info Punten) in Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde. Namens het bestuur is opnieuw de waardering uitgesproken voor de inzet van deze vrijwilligers. Zowel het bestuur van SPW als de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal hechten er waarde aan dat alle Tourist Info Punten in 2017 geopend blijven.

De toeristische informatievoorziening vindt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Promotie Westerwolde plaats. Hierbij geldt vanzelfsprekend dat er geen andere informatie wordt verstrekt dan materialen die door de SPW zijn  goedgekeurd en waar mogelijk voorzien zijn van het Westerwolde logo (vaantje). Aan de vrijwilligers is gevraagd om mee te denken over een mogelijk andere wijze van invulling van toeristische informatieverstrekking in de toekomst,  gelet op de dalende bezoekersaantallen en de opkomst van moderne (social) media met o.a. routekaarten en apps op smartphones.
 

Het Tourist Info Punt Bourtange gaat de bezoekers actiever benaderen met informatie over Westerwolde. Hiervoor worden meer infogidsjes gedrukt om het grote aantal bezoekers te kunnen bedienen.

 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL door Diny Fluttert
 
 

De cijfers uit Google Analytics laten een stijgende lijn zien in bezoekersaantallen op de website www.westerwolde.groningen.nl,meer dan 100.000 bezoekers!

Wat opvalt is dat er meer verkeer gaat naar deelnemers gerelateerde pagina’s, dit is een mooi resultaat. Het laatste kwartaal in 2016 waren er 60% meer sessies dan in 2015.
De basis staat er, maar we moeten ons met z’n allen blijven inspannen om ook op langere termijn de groei erin te houden.
 

De algemene Westerwolde folder, het toeristische informatie gidsje, de fietsknooppuntenkaart, het Westerwoldepad en de mountainbike routes worden in 2017 weer gedrukt en uitgegeven.
 

Ook in 2017 werken we aan de hand van een marketing jaarplan. Hierin zijn evenementen en highlights opgenomen en worden advertenties en free publicity hieraan gekoppeld. O.a in magazine Te Voet staat een advertentie voor het Wandelweekend 2017 vergezeld van een gratis artikel en draait er 1 jaar een commercial over Westerwolde op Groningen Airport Eelde.
 

Maandelijks worden thema e-mail nieuwsbrieven verstuurd naar alle e-mailadressen in de database van Tourist Info Westerwolde. We roepen ondernemers op om deze nieuwsbrief op hun website te plaatsen of te versturen naar de e-mailadressen in de eigen database.
 

Stichting Promotie Westerwolde heeft ook een wens voor 2017 nl. Cittaslow i.s.m. de gemeenten handen en voeten geven zodat ondernemers en supporters dit kunnen uitdragen binnen eigen onderneming.

 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
 
  Printen  |  Doorsturen