Ontdek Westerwolde, daar waar Nederland is ontstaan...

Nergens is de historie van Nederland zo zichtbaar als in Westerwolde. Sterker nog, in deze regio is het huidige Nederland zelfs ontstaan! 

Het begin van Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Het glooiende, ogenschijnlijk onaangetaste landschap van Westerwolde heeft een roerige geschiedenis achter de rug. Hoewel deze teruggaat tot vele eeuwen voor onze jaartelling, speelt het jaartal 1568 hierin een belangrijke rol. In dat jaar werd de Slag bij Heiligerlee voorbereid op de borg van Wedde. Daar ontbrandde de opstand tegen Filips II van Spanje. Willem van Oranje gaf zijn broer Willem Lodewijk van Nassau de opdracht om Noord-Nederland vanuit Duitsland te veroveren. Er volgde een jarenlange strijd. Willem van Oranje en de staatsgezinden sloten de belangrijkste toegangswegen naar Groningen af door de aanleg van schansen. Bourtange, aan de Duitse grens, was er één van. In 1593 kreeg Willem Lodewijk de borg van Wedde definitief in handen. Hij voltooide de bouw van de vesting Bourtange en realiseerde Oudeschans. Het was het begin van de latere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het mooie is dat zowel de burcht als beide verdedigingswerken tot op de dag van vandaag bewaard gebleven en te bezichtigen zijn!

Verdediging van Nederland; Slag bij Jipsinghuizen

Westerwolde speelde niet alleen een cruciale rol in de stichting van Nederland, maar ook in de latere verdediging ervan. In 1665 vocht het garnizoen van Bourtange mee in de Slag bij Jipsinghuizen, waar het binnentrekkende Duitse leger van vorst-bisschop “Bommen Berend” van Galen van Munster werd verslagen. Zo werd de verovering van Groningen tegengehouden.

Geschiedenis zichtbaar in rijke natuur

Westerwolde is niet alleen uniek vanwege zijn historische bouwwerken – waaronder ook het 15e-eeuwse klooster van ter Apel – maar ook dankzij de prachtige natuur. Ook hier is de geschiedenis van de regio goed zichtbaar. Een verleden van ondoordringbare moerassen, grootschalige veenwinning, uitgestrekte land- en bosbouwgebieden en kabbelende riviertjes. Eind vorige eeuw werden de beekdalen van de Ruiten Aa, Westerwoldse Aa en Mussel Aa in hun oorspronkelijke staat hersteld. De beken meanderen weer door het fascinerende landschap met een rijke flora en fauna. Kortom, fiets en wandel eens door de regio Westerwolde. Het is uw bezoek meer dan waard, al was het maar omdat hier de basis voor Nederland gelegd werd.

Deel deze pagina