Beekdalen in Westerwolde

Beekdalen in Westerwolde, Groningen

Vroe­ger lag Westerwolde geïsoleerd te midden van het uitgestrekte Bour­tanger moeras. Een netwerk van riviertjes voerde water uit het moe­ras af naar zee. De belangrijkste waren de Mussel Aa en de Ruiten Aa, die voorbij Wedde samen verder stromen als de Westerwoldse Aa. In de loop van de jaren veranderde het landschap en ook de loop van deze riviertjes.
Tegenwoordig hebben de Aa's steeds meer hun natuurlijke loop weer teruggekregen en is er geïnvesteerd in het verhogen van de natuurwaarde. Het resultaat is een werkelijk uniek gebied met prachtige natuur!

Ruiten Aa

De Ruiten-Aa is een beek in Westerwolde. De beek stroomt van Ter Apel langs Sellingen, Vlagtwedde, Smeerling, Ter Wupping naar Wessinghuizen;waar hij samen met de Mussel-Aa en de Westerwoldse Aa vormt. Deze mondt bij Nieuwe Statenzijl uit in de Dollard.

Ongeveer op de plek waar de beek de Drents-Groningse grens passeert krijgt ze de naam Ruiten-Aa. Aan de andere kant van de rijksgrens ligt Rütenbrock, waarvan de Nederlandse naam Ruitenbroek is, en waarnaar de beek is genoemd.

Langs de beek zijn veel restanten van het esdorpenlandschap en hoevenlandschap te vinden. Bolle akkercomplexen op hoger gelegen zandruggen afgewisseld met lager gelegen gronden langs de beek, die oorspronkelijk graslanden waren.

Vijftig jaar geleden werd de beek ten behoeve van de landbouw rechtgetrokken. De laatste jaren krijgt ze beetje bij beetje haar oorspronkelijke bedding terug, met al haar kronkels en slingers.

Mussel Aa

De Mussel Aa loopt van Zandberg (ten zuiden van Musselkanaal) naar het noorden via Mussel en Onstwedde naar Wessinghuizen waar ze samenvloeit met de Ruiten Aa. Deze gezamenlijke stroom heet dan de Westerwoldse Aa. Bij Onstwedde stroomt het Pagediep (in de streektaal Poggendaip oftewel Kikkerdiep) in de Mussel-Aa. Het woord mussel betekent laag, moerassig land.

Westerwoldse Aa

De Westerwoldse Aa is een riviertje in Westerwolde. De rivier wordt gevormd uit de riviertjes Mussel Aa en Ruiten Aa die bij Wessinghuizen samen komen. Het riviertje stroomt richting de Dollard.

Dat een beek over zo’n relatief korte lengte zoveel verschillende habitats vertoont als de Westerwoldse Aa, is vrijwel uniek in Nederland. De afgelopen jaren is al veel energie gestoken in het vergroten van de natuurwaarde.

Deel deze pagina