Natuurgebieden in Westerwolde

Natuurgebieden in Westerwolde, Groningen

Heidevelden, beekdalen, oude bossen, verscholen vennen en moerassen. De natuurgebieden in Westerwolde zijn rijk aan - soms zeldzame - flora en fauna.

De Lethe

Vroeger was de Lethe in Bellingwolde berucht vanwege smokkelen. Nu is hier een gevarieerd wandelgebied ontstaan, waar de nachtegaal, wielewaal, bunzing en vele libelle- en waterjuffersoorten voorkomen.

De Schans

Oorspronkelijk was dit natuurgebied in Bourtange ingericht als verdedigingswerk. Het is nu een gebied met graslanden, grachten, wallen en dijken met bijzondere natuur met zeldzame plantensoorten.

Moeras

Denk bij Bourtange niet alleen aan het prachtig gereconstrueerde vestingplaatsje, maar kijk ook eens over de vestingwallen. Buiten de vesting is een voor natuurliefhebbers interessant gebied te vinden: het moeras, ooit onderdeel van de verdedigingswerken.

Tip: Bij de kantoren van Tourist Info Westerwolde is een fietsroute door het moerasgebied verkrijgbaar.

Holle Beetse Vennekampen

Een jong natuurgebied in Sellingen. Grote bossen en heidevelden zoek je hier tevergeefs, maar verder zijn alle elementen te vinden die het oude cultuurlandschap van Westerwolde zijn eigen karakter geven: vochtige graslanden in de laagte, akkers op de hoge essen, bosjes, houtwallen, zandwegen. Bijzonder landschapselement is het rietfilter.

Ter Wupping

Ter Wupping is één van de oorspronkelijke gehuchtjes in het landschap langs de Ruiten Aa. Er staan nog enkele kenmerkende Westerwoldse boerderijen. Het gebied is zeer gevarieerd, met beekloopjes, grasland, akkers en bosjes en oude houtwallen. Het is een leefgebied voor het paapje, de kwartel, kleine karekiet en blauwborst. Soms verblijven kraanvogels er korte tijd op hun lange reis van en naar hun broedgebieden in het noorden van Europa.
 

De Gaast en Hoorndermeeden

Ten noorden van Wedde, in het dal van de Westerwoldse Aa, liggen de natuurgebieden de Gaast en Hoorndermeeden. Beide kenmerken zich door bijzondere vegetatie en een rijk vogelleven. Tijdens hoogwater in de winter staan grote delen onder water.

Smeerling

Smeerling (Gronings: De Smilke) is een plaats in de gemeente Stadskanaal aan de Ruiten Aa. Smeerling bestaat uit een aantal verspreide boerderijen.
Smeerling is een beschermd dorpsgezicht. Er staan een aantal Westerwoldse boerderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Een van de boerderijen is de werkschuur van Natuurmonumenten. Naast het dorp ligt het Metbroekbos en het Eemboersveld, onderdelen van het natuurgebied Dal van de Ruiten Aa.

Dal van de Ruiten Aa

Meanderend als een blauwe slang vindt het riviertje de Ruiten Aa zijn weg door het groene landschap van Westerwolde. Eeuwenlang heeft het zijn eigen weg weten te vinden, tot het halverwege de vorige eeuw werd gekanaliseerd. Nu zijn de oude meanders weer hersteld en heeft het riviertje weer de ruimte die het vroeger ook had. Het dal van de Ruiten Aa staat bekend als één van de mooiste beekdalen van Nederland.
www.ruitenaa.nl

De Poststruiken

In het natuurgebied Ter Borg ten zuiden van Sellingen liggen de Poststruiken. Al jarenlang is dit natuurgebied ook de ijsbaan van Sellingen en omgeving. Velen beweren dat het misschien wel de mooiste ijsbaan van Noord-Nederland is. In het voorjaar kleurt het blauwgrasland helemaal roze door de bloemen van de Spaanse ruiter, een prachtige distelsoort.

Schaapskudde bij Ter Borg

Ter Borg is een kleine buurtschap in de gemeente Vlagtwedde. Het lijkt er alsof de tijd eeuwen heeft stilgestaan. Er staan vier boerderijen en een zeventiende-eeuwse schaapskooi. Rondom liggen kleine akkers en houtwallen. Sommige eiken zijn wel tweehonderd jaar oud en zo dik dat je ze niet kunt omarmen. Ten westen van de buurtschap ligt nog een oorspronkelijk heideveld van 35 hectare (het grootste aaneengesloten heideveld van de provincie Groningen). Staatsbosbeheer heeft hier een schaapskudde geherintroduceerd om de heide open te houden. De schaapskooi, schilderachtig gelegen langs het riviertje de Ruiten Aa, is dus nog altijd in gebruik.

Deel deze pagina